ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 59 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 67
Norsk 
59
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Gjenopprette fra en systembilde±l i Windows® 8
Du kan opprette en USB-gjenopprettingsstasjon og bruke denne til å gjenopprette
innstillingene på All-in-One PC-en.
Opprette en USB-gjenopprettingsstasjon
ADVARSEL!
Alle ±lene på USB-minneenheten slettes permanent under prosessen. Før du
fortsetter, sørg for at du sikkerhetskopierer all viktig data.
Opprette en USB-gjenopprettingsstasjon:
1.
Start Kontrollpanel fra Alle apper-skjermen.
TIPS:
For detaljer, se Starte Alle applikasjoner-skjermen under Arbeide med Windows®-apper.
2.
Fra Kontrollpanelets System og sikkerhet, klikk på
Find and ±x problems (Finn og ±ks 
problemer).
3.
Klikk på
Recovery (Gjenoppretting) > 
Create a recovery drive (Opprett en 
gjenopprettingsstasjon).
4.
Klikk på
Next (Neste).
5.
Velg USB-minneenheten hvor du vil kopiere
gjenopprettings±lene.
6.
Klikk på Next (Neste).
MERK:
Hvis avmerkingsboksen ikke er
avmerket, installeres ingen enhetsdrivere og
apper på tilbakeføringsenheten.
Sample