ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 58 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 67
Norsk 
58
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Tilbakestille Alt-i-én-PC-en i Windows® 8
Reset your PC (Nullstill PC)
-alternativet gjenoppretter PC-en til dens standard
fabrikkinnstillinger.
VIKTIG! 
Ta sikkerhetskopi av alle data før du bruker dette alternativet.
Nullstille All-in-One PC-en:
1.
Hvis Alt-i-én-PC-en er avslått, trykk på strømknappen for å slå på Alt-i-én-PC-en.
Hvis Alt-i-én-PC-en allerede er påslått, start Windows® 8-symbollinjen og gå deretter
til
Settings (Innstillinger)
>
Change PC settings (Endre PC-innstillinger)
>
General 
(Generelt)
. Når du kommer til
General (Generelt)
-panelet, rull ned til
Advanced startup 
(Avansert oppstart)
og trykk eller klikk på
Restart now (Start på nytt nå)
.
2.
Trykk på <
F9
> under oppstart.
3.
Fra skjermen, klikk på
Troubleshoot (Feilsøking).
4.
Velg
Reset your PC (Nullstill PC-en).
5.
Trykk eller klikk på
Next (Neste)
.
6.
Velg
Only the drive where the Windows is installed (Bare stasjonen hvor Windows er 
installert).
7.
Velg
²ust remove my ±les (Fjern bare mine ±ler).
8.
Trykk eller klikk på
Reset (Tilbakestill)
.
Sample