ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 57 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 67
Norsk 
57
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
5.
Basert på de forskjellige situasjonene i forrige trinn, vil data på den valgte USB-
lagringsenheten eller på den valgte partisjonen bli ³ernet. Klikk på
Backup
(Sikkerhetskopier)
for å starte sikkerhetskopiering.
VIKTIG! 
Du vil miste alle dine data på den valgte USB-lagringsenheten eller på den valgte
partisjonen. Sørg på forhånd for sikkerhetskopiering (backup) av dine viktigste data.
6.
Når sikkerhetskopiering av fabrikkinnstillingen er fullført og vellykket, klikk på
Reboot
(Omstart)
for å omstarte systemet.
Bruk av USB-lagringsenheten (USB Restore)
Når gjenvinningspartisjonen på systemet ditt har kræsjet, bruk USB-lagringsenheten for å
gjenopprette systemet til fabrikkens standardpartisjon eller fabrikkinnstillingsdata for hele
harddisken.
1.
Koble til USB-lagringsenheten som du ønsker å sikkerhetskopiere fabrikkinnstillingsdata
til.
2.
Trykk på <ESC> ved oppstart og
Please select boot device (Velg oppstartsenhet)
vises.
Velg USB:XXXXXX for å boote (oppstarte) fra den tilkoblede USB-lagringsenheten.
3.
Velg språket og klikk på
Next (Neste).
4.
Velg
Restore (Gjenopprett)
og klikk på
Next (Neste)
.
5.
Velg en oppgave og klikk på
Next (Neste)
. Oppgavevalg:
 
Kun gjenopprette OS til standardpartisjon
Velg dette hvis du simpelthen ønsker å gjenopprette OS til fabrikkens standardpartisjon.
Dette valget sletter alle data på systempartisjonen "C" og beholder partisjonen "D"
uendret. Etter at du klikker på
Etter at du klikker på
Etter at du klikker på
Next (Neste)
, vil fabrikkens standardpartisjon bli vist. Klikk
Next (Neste) 
igjen.
 
Gjenopprette hele harddisken
Velg dette hvis du ønsker å gjenopprette din
All-in-one PC til fabrikkens
standardinnstilling. Valget sletter alle data fra harddisken og oppretter en
ny systempartisjon som stasjon "C", en tom partisjon som stasjon "D" og en
gjenvinningspartisjon.
6.
Data på fabrikkens standardpartisjon eller på hele harddisken vil bli ³ernet avhengig av
valget du foretok i forrige trinn. Klikk på
Restore (Gjenopprett)
for å starte prosessen.
7.
Når gjenopprettingen er fullført og vellykket, klikk på
Reboot (Omstart)
for å omstarte
systemet.
Sample