ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 56 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 67
Norsk 
56
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Bruke gjenopprettingspartisjonen i Windows® 7
Gjenopprett OS til fabrikkens standardpartisjon (F9 Recovery)
1.
Trykk
[F9]
under oppstart.
2.
Velg
Windows setup [EMS Enabled]
(Windows-oppsett [EMS deaktivert]) når dette
elementet vises og trykk [Enter].
3.
Velg språket og klikk på
Next
(Neste).
4.
Velg
Recover the OS to the Default Partition (Gjenopprett OS fra standardpartisjon
)
og klikk på
Next (Neste)
.
5.
Fabrikkens standardpartisjon vil bli vist. Klikk på
Next (Neste)
.
6.
Data om standardpartisjon vil bli ³ernet. Klikk på
Recover (Gjenopprett)
for å starte
systemgjenvinningen.
VIKTIG! 
Du vil miste alle data under systemgjenopprettingen. Sørg for at du har en sikkerhetskopi
før du gjenoppretter systemet.
7.
Når gjenvinningen er fullført og vellykket, klikk på
Reboot (Omstart)
for å omstarte
systemet.
Sikkerhetskopiering av fabrikkens standardinnstillingsdata til en 
USB-stasjon (F9 Backup)
1.
Gjenta trinn 1-3 i det forrige avsnittet.
2.
Velg
Backup the Factory Environment to a USB Drive (Sikkerhetskopier 
fabrikkinnstilling til en USB-stasjon)
og klikk på
Next (Neste)
.
3.
Koble en USB-lagringsenhet til PC-en din for å starte sikkerhetskopieringen av fabrikkens
standardinnstilling.
TIPS: 
Størrelsen på den tilkoblede USB-enheten må helst være større enn 20 GB. Den faktiske
størrelsen kan avhenge av PC-modellen din.
4.
Velg en ønsket USB-lagringsenhet hvis ²ere enn en USB-lagringsenhet er tilkoblet din
All-
in-one
PC og klikk på
Next (Neste)
.
TIPS: 
Hvis det allerede ±nnes en partisjon med tilstrekkelig størrelse i den valgte USB-
lagringsenheten (for eksempel en partisjon som er blitt brukt som sikkerhetskopieringpartisjonen),
vil systemet viser denne partisjonen automatisk og gjenbruke den ved sikkerhetskopiering.
Sample