ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 55 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 67
Norsk 
55
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Kapittel 5: Gjenopprette systemet ditt
Gå inn i BIOS-oppsettet
BIOS (Basic Input and Output System) lagrer systemmaskinvareinnstillinger som er nødvendige
for systemoppstart på PC-en.
I normale omstendigheter, gjelder standard BIOS-innstillinger for de ²este forhold for å sikre
optimal ytelse. Ikke endre standard BIOS-innstillinger utenom i følgende omstendigheter:
En feilmelding vises på skjermen under systemoppstart og ber deg om å kjøre BIOS-
oppsett.
Du har installert en ny systemkomponent som krever ytterligere BIOS-innstillinger eller
oppdatering.
ADVARSEL!
Upassende BIOS-innstillinger kan føre til ustabilitet eller oppstartsfeil. Vi anbefaler
sterkt at du bare endrer BIOS-innstillingene ved hjelp fra opplært servicepersonale.
Gå inn i BIOS
Trykk på F2 umiddelbart etter at du har slått på Alt-i-én-PC-en for å gå inn BIOS
Raskt gå inn i BIOS
Windows
®
8-oppstartstiden er veldig rask, så vi utviklet disse tre måtene som du kan få rask
tilgang til BIOS-en på:
Bruk en binders eller annen spiss gjenstand til å trykke inn knappen for hurtig BIOS-tilgang
før du starter Alt-i-én-PC-en. Systemet går da umiddelbart inn i BIOS-oppsettet under
oppstart.
Mens systemet kjører, bruk en binders eller annen spiss gjenstand til å trykke inn knappen
for hurtig BIOS-tilgang. Start Alt-i-én-PC-en på nytt, så går systemet umiddelbart inn i BIOS-
oppsettet.
MERK:
Du får hjelp til å ±nne knappen for hurtig BIOS-tilgang i avsnittet
Bli kjent med Alt-i-én-PC-
en
.
Sample