ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 53 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 67
Norsk 
53
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
7.
Gå tilbake til
Network and Sharing Center 
(Nettverks- og delingssenter)
og klikk deretter
Set up a new connection or network (Sett 
opp en ny tilkobling eller nettverk).
8.
Velg
Connect to the Internet (Koble til Internett) 
og klikk
Next (Neste).
9.
Velg
Broadband (PPPoE) (Bredbånd (PPPoE))
og
klikk på
Next (Neste).
10. Angi
User name (Brukernavn)
,
Password (Passord)
og
Connection name (Tilkoblingsnavn)
. Klikk på
Connect (Koble til).
11. Klikk på
Close (Lukk)
for å fullføre kon±gurasjonen.
12.
Klikk på nettverksikonet i oppgavelinjen og klikk på
tilkoblingen du akkurat opprettet.
13.
Skriv inn brukernavn og passord. Klikk på
Connect 
(Koble til)
for å koble til Internett.
Sample