ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 52 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 67
Norsk 
52
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
2.
Fra Windows
®
-oppgavelinjen, høyreklikk nettverksikonet
og klikk på
Open Network 
and Sharing Center (Åpne nettverks- og delingssenter).
3.
Fra Åpne nettverks- og delingssenter-skjermen, klikk på
Change Adapter settings (Endre 
adapterinnstillinger).
4.
Høyreklikk på LAN og velg
Properties (Egenskaper).
5.
Klikk på
Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)
og
klikk
Properties (Egenskaper).
6.
Klikk på
Obtain an IP address automatically (Motta 
IP-adresse automatisk)
og klikk på
OK
.
MERK:
Fortsett til de neste trinnene hvis du bruker PPPoE-forbindelse.
Sample