ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 51 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 67
Norsk 
51
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Kon±gurere en kablet forbindelse i Windows® 8
1.
Bruk en nettverkskabel (RJ-45) for å koble All-in-One PC-en din til et DSL-/kabelmodem
eller et lokalt nettverk (LAN).
2.
Slå på datamaskinen din.
3.
Kon±gurer de nødvendige Internett-tilkoblingsinnstillingene.
MERKNADER:
For ²ere detaljer, henvis til avsnittene
KonIgurere en dynamisk ±P/PPPoE-nettverksforbindelse
eller
KonIgurere en statisk ±P-nettverksforbindelse
.
Kontakt Internett-leverandøren din for detaljer eller hjelp med å sette opp Internett-
forbindelsen.
Kon±gurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse
For å kon±gurere en dynamisk IP/PPPoE eller statisk IP-nettverksforbindelse:
1.
Fra Start-skjermen, klikk på
Desktop (Skrivebord) 
for å starte skrivebordsmodusen.
Sample