ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 50 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 67
Norsk 
50
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Sette opp en Wi-Fi-forbindelse i Windows® 8
1.
Start Charm-verktøylinjen fra Start-skjermen eller fra en applikasjonsmodus.
MERK:
For detaljer, se delen
Charm-verktøylinje
under
Arbeide med Windows®-apper.
2.
Fra Charm-verktøylinjen, velg
Settings (Innstillinger)
og klikk på nettverksikonet
.
3.
Velg det trådløse nettverket som du vil koble til fra listen.
4.
Klikk på
Connect (Koble til)
.
TIPS: 
Du kan bli bedt om å taste inn en sikkerhetskode for å aktivere Wi-Fi-tilkoblingen.
Charm-verktøylinjen
Sample