ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 5 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 67
Norsk 
5
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Om denne veiledningen
Denne veiledningen inneholder informasjon om maskinvare- og programvarefunksjonene til
All-in-One PC, sortert inn i følgende kapitler:
Kapittel 1: Maskinvareoppsett
Dette kapitlet viser informasjon om maskinvarekomponentene til All-in-One PC.
Kapittel 2: Bruke All-in-One PC
Dette kapitlet gir deg informasjon om bruk av All-in-One PC.
Kapittel 3: Arbeide med Windows® 8
Dette kapitlet gir en oversikt over bruk av Windows® 8 på All-in-One PC.
Kapittel 4: Koble til Internett
Dette kapitlet inneholder informasjon om kobling av All-in-One PC til et kablet eller Wi-Fi-
nettverk.
Kapittel 5: Gjenopprette systemet ditt
Dette kapitlet inneholder alternativer for gjenoppretting på All-in-One PC.
Tillegg
Denne delen inneholder varsler og sikkerhetserklæringer for All-in-One PC.
Sample