ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 49 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 67
Norsk 
49
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
8.
Klikk på nettverksikonet i oppgavelinjen
Klikk på nettverksikonet i oppgavelinjen
og klikk på tilkoblingen du nettopp
opprettet.
9.
Skriv inn brukernavn og passord. Klikk
Koble til
for å koble til Internett.
Sample