ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 48 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 67
Norsk 
48
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
5.
Velg
Velg
Bredbånd (PPPoE)
, og klikk
Neste
.
6.
Skriv inn brukernavn, passord og
Skriv inn brukernavn, passord og
tilkoblingsnavn. Klikk på
Koble til
.
7.
Klikk
Klikk
Lukk
for å avslutte kon±gurasjonen.
Sample