ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 47 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 67
Norsk 
47
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Bruke en dynamisk IP-adresse (PPPoE)
(Fortsett med følgende trinn hvis PPPoE brukes)
3.
Gå tilbake til
Nettverks- og delingssenter
og klikk på
Kon±gurer ny tilkobling eller 
nytt nettverk
.
4.
Velg
Koble til Internett 
og klikk
Neste
.
1.
Gjenta trinn 1–4 i forrige avsnitt.
2.
Velg
Motta IP-adresse automatisk
og
klikk på
OK
.
Sample