ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 46 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 67
Norsk 
46
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
4.
Klikk på
Internet Protocol versjon 4 
(TCP/IPv4) 
og klikk
Egenskaper
.
5.
Velg
Bruk følgende IP-adresse
.
6.
Angi
IP-adresse
,
Nettverksmaske
og
Standard gateway
.
7.
Oppgi
Bruk følgende DNS-
serveradresser 
hvis det er nødvendig.
8.
Etter at du har oppgitt alle relevante
verdier, klikk på
OK
for å fullføre
kon±gurasjonen.
Sample