ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 45 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 67
Norsk 
45
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
1.
Klikk på nettverksikonet med en gul
advarseltrekant
i Windows® -
meldingsområdet og velg
Åpne 
nettverks- og delingssenter
.
TIPS: 
Sørg for at du har koblet LAN-kabelen
til All-in-one PC.
Kon±gurere en kablet forbindelse i Windows® 7
Bruke en statisk IP-adresse
2.
Klikk på
Endre innstillinger for 
nettverkskort
i venstre rute.
3.
Høyreklikk
Lokal tilkobling,
og velg
Egenskaper
.
Sample