ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 44 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 67
Norsk 
44
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Kapittel 4: Koble til Internett
Få tilgang til e-poster, surf Internett og del applikasjoner via sosiale nettverkssider på eller fra
All-in-One PC-en din med trådløs/Wi-Fi eller kablet tilkobling.
Sette opp en Wi-Fi-forbindelse i Windows® 7
1.
Klikk på det trådløse nettverksikonet med en oransje stjerne
i Windows®-
oppgavelinjen.
2.
Velg det trådløse tilgangspunktet fra listen som
du ønsker å koble til, og klikk
Koble til
for å
opprette forbindelsen.
VIKTIG! 
Hvis du ikke kan ±nne ønsket
tilgangspunkt, klikk på
Refresh(Oppdater)
-ikonet
i øvre høyre hjørne for å oppdatere og søke i
listen igjen.
TIPS: 
Skriv inn nettverks-nøkkelen eller
passordet når du kobler til et sikkerhets-
aktivert nettverk.
3.
Etter at en tilkobling er opprettet, vises tilkoblingen i listen.
4.
Du kan se det trådløse nettverksikonet på oppgavelinjen i operativsystemet.
Sample