ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 43 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 67
Norsk 
43
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Åpner Hjelpemiddelsenter
Åpner Innstillinger-søkeruten
Åpner en menyboks med Windows-verktøy
Starter forstørrelsesikonet og zoomer inn på skjermen
Zoomer ut på skjermen
Åpner Narrator-innstillingene
Aktiverer skjermutskriftsfunksjonen
Slå av All-in-One PC-en
Gjør et av følgende for å slå av All-in-One PC-en:
Klikk på fra
fra Charm-linjen og klikk deretter på
>
Slå av 
for å gjøre
en normal avstenging.
Fra påloggingsskjermen, klikk på
>
Slå av
.
Hvis All-in-One PC-en ikke svarer, trykk og hold strømknappen i minst ±re (4)
sekunder til All-in-One PC-en slås av.
Sample