ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 40 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 67
Norsk 
40
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Search (Søk) 
Med dette verktøyet kan du lete etter ±ler, applikasjoner eller programmer i All-
in-One PC-en.
Share (Del)
Med dette verktøyet kan du dele applikasjoner via sosiale medier eller e-post.
Start
Med dette verktøyet kommer du tilbake til Start-skjermen. Fra Start-skjermen
kan du også bruke dette verktøyet for å komme tilbake til en nylig åpnet
applikasjon.
Devices (Enheter)
Med dette verktøyet kan du få tilgang til og dele ±ler med enheter som er koblet
til All-in-One PC-en, som eksempelvis ekstern skjerm eller printer.
Settings
Med dette verktøyet kan du få tilgang til innstillingene for All-in-One PC-en.
Inni Charm-verktøylinjen
Sample