ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 39 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 67
Norsk 
39
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Feste ³ere applikasjoner på Start-skjermen
Du kan feste ²ere apper på Start-skjermen med berøringsskjermen.
1.
Sveip ned app²isen for å velge og starte innstillingslinjen.
2.
Trykk på
Trykk på
Trykk på
for å feste den valgte appen til Start-skjermen.
Charm-verktøylinjen
Charm-verktøylinjen er en verktøylinje som kan aktiveres på høyre side av skjermen. Den
består av ²ere verktøy som gjør at du kan dele applikasjoner og gi rask tilgang til tilpasning av
innstillinger på All-in-One PC-en.
Bruk berøringsskjermen eller tastaturet på All-in-One PC-en til å starte Charm-verktøylinjen.
Charm-verktøylinjen
Sveip høyre kant på skjermen.
Trykk på
.
Aktivere Charm-verktøylinjen
TIPS: 
Når Charm-verktøylinjen blir aktivert, vises den først med hvite ikoner. Bildet ovenfor viser
hvordan Charm-verktøylinjen ser ut når den er aktivert.
Sample