ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 38 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 67
Norsk 
38
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Se alle applikasjoner
I tillegg til de applikasjonene som allerede er festet på Start-skjermen, kan du også åpne andre
applikasjoner, som ASUS' egne applikasjoner som leveres med All-in-One PC-en gjennom
Applikasjoner-skjermen.
1.
Sveip ned app²isen for å velge og starte innstillingslinjen.
2.
Trykk på
for å vise alle installerte apper på All-in-One PC-en.
Fra Start-skjermen, trykk på
for å velge Alle applikasjoner-ikonet
trykk deretter på
.
Lukke applikasjoner
Trykk og hold øvre side av appen som kjører og dra den ned til bunnen på
skjermen for å lukke den.
Fra skjermen til appen som kjører, trykk på
.
Starte Applikasjoner-skjermen
Start Applikasjoner-skjermen med All-in-One PC-ens berøringsskjerm eller tastatur.
Sample