ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 37 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 67
Norsk 
37
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
²obbe med Windows®-applikasjoner
Bruk berøringsskjermen eller tastaturet på All-in-One PC-en til å starte og tilpasse
applikasjoner.
Starte applikasjoner
Pek på en applikasjon for å starte den.
1.
Trykk på
to ganger og bruk piltastene for å bla gjennom
applikasjonene.
2.
Trykk på
for å starte den valgte appen.
Endre størrelse på apper
Sveip ned app²isen for å velge og starte innstillingslinjen. Trykk på
for å
redusere eller trykk på
for å forstørre en app.
Trykk og hold app²isen og dra den til en ny plassering.
Tilpasse apper
Du kan ²ytt, endre størrelse eller løsne applikasjoner fra Start-skjermen med følgende trinn.
Flytte apper
Sveip ned app²isen for å velge og starte innstillingslinjen. Trykk på
for å
løsne en app.
Løsne apper
Sample