ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 36 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 67
Norsk 
36
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Hotspot
Hva den gjør
øvre venstre hjørne
Før muspekeren dit og trykk deretter på miniatyrbildet av forrige
applikasjon for å gå tilbake til den.
Hvis du har startet mer enn en applikasjon, dra pekeren ned for å vise
alle applikasjoner som kjører.
nedre venstre 
hjørne
Fra skjermen til en app som kjører:
Før muspekeren dit og trykk deretter på miniatyrbildet av Start-
skjermen for å gå tilbake til Start-skjermen.
MERK:
Du kan også trykke på Windows-tasten
på tastaturet for
å gå tilbake til Start-skjermen.
Fra Start-skjermen:
Før muspekeren dit og trykk deretter på miniatyrbildet av
applikasjonen som kjører for å gå tilbake til den.
Før muspekeren dit og klikk på miniatyrbildet av forrige applikasjon
for å gå tilbake til den.
topp
Hold musepekeren der til den forandrer seg til et håndikon Dra
applikasjonen og slipp den et annet sted.
MERK:
Denne hotspot-funksjonen fungerer bare på en app som
kjører eller når du vil bruke Snap-funksjonen. For ²ere detaljer, se
Snap-
funksjon
under
Arbeide med Windows®-apper
.
øvre og nedre 
høyre hjørne 
Før musepekeren dit for å starte Charms bar.
Sample