ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 32 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 67
Norsk 
32
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Starte opp for første gang (For Windows® 8 og Windows® 8 
Professional)
Når du starter datamaskinen for første gang, vises en serie med skjermer for å hjelpe deg med
kon±gurering av de grunnleggende innstillingene for Windows® 8-operativsystemet.
Starte opp for første gang:
Trykk på strømknappen på All-in-One PC-en. Vent et par minutter til oppsettsskjermen
vises.
Velg et språk for å bruke på All-in-One PC-en.
Les lisensvilkårene nøye. Kryss av for
I accept the terms for using Windows (²eg godtar 
vilkårene for Windows)
, klikk deretter på
Accept (Godta)
.
Følg anvisningene på skjermen for å kon±gurere de følgende grunnelementene:
Personlig tilpasning
Trådløst
Innstillinger
Logg inn på PC-en
Når du er ferdig med å kon±gurere de grunnleggende elementene, vises Windows® 8-
opplæringsvideoen. Se denne videoen for å lære mer om Windows® 8-funksjoner.
Start-skjermen vises når du har logget inn på brukerkontoen din.
Windows® 8-låseskjerm
Windows® 8-låseskjeremn kan vises når All-in-One PC-en går inn i Windows® 8-
operativsystemet. For å fortsette, trykk på låseskjermen eller trykk på enhver tast på All-in-One
PC-ens tastatur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sample