ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 30 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 67
Norsk 
30
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Velg
Stereo
og klikk på
Next (Neste).
5.
Kryss av for
Front left and right (Fremre venstre og 
høyre)
, og klikk på
Next (Neste).
Klikk på
Finish (Fullfør)
for å avslutte
høyttaleroppsettet.
6.
7.
Sample