ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 29 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 67
Norsk 
29
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Kon±gurere lydutgangen via en HDMI-enhet
Hvis du vil bruke en HD TV som en lydutgangsenhet, kobler du den til hjemmekino PC og
følger trinnene under for å kon±gurere lydinnstillingene.
Kon±gurere lydutgangen via en HDMI-enhet:
Fra Start-skjermen, klikk på
Desktop (Skrivebord)
for å starte skrivebordsmodusen.
MERK:
For ²ere detaljer, se delen
Start-skjerm
under
Bruke Windows® 8.
1.
Høyreklikk på Volummikser-ikonet på Windows®-oppgavelinjen
og klikk på Playback devices (Avspillingsenheter).
2.
Fra Avspilling-skjermen, velg Digital Audio (HDMI).
Klikk på Con±gure (Kon±gurer) og Høyttaleroppsett-
vinduet åpnes.
3.
4.
Sample