ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 28 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 67
Norsk 
28
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Zoom ut
Zoom inn
Før to ±ngre sammen på berøringspanelet.
Spre to ±ngre fra hverandre på
berøringspanelet.
Trykk og hold
Trykk/dobbelttrykk
For å ²ytte en app, trykk og hold
app²isen og dra den til et nytt sted.
For å lukke en app, trykk og hold øvre
side av appen som kjører og dra den ned
til bunnen på skjermen for å lukke den.
Trykk på en app for å starte den.
I skrivebordsmodus, dobbelttrykk et
element for å starte det.
Sample