ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 27 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 67
Norsk 
27
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Sveiping fra øvre kant
Fingergliding
På Start-skjermen, sveip fra øvre kant på
skjermen for å se Alle apper-linjen.
I en app som kjører, sveip fra øvre kant
på skjermen for å se menyen.
Skyv ±ngeren din for å bla opp og ned og
skyv ±ngeren din for å panorere skjermen til
venstre eller høyre.
Sveiping fra venstre kant
Sveiping fra høyre kant
Sveip fra venstre kant på skjermen for å bla
gjennom apper som kjører.
Sveip fra høyre kant på skjermen for å starte
Charm-linjen.
Bevegelser
Bevegelsene lar deg starte programmer og få tilgang til innstillingene på All-in-One PC-en.
Funksjonene kan aktiveres ved å bruke håndbevegelsene på All-in-One PC-ens skjermpanel.
Bruke bevegelser
Sample