ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 26 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 67
Norsk 
26
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
ADVARSEL!
IKKE koble AC-strømledningen til et AC-uttak før du kobler DC-pluggen til systemet.
Dette kan skade AC-DC-adapteren.
Slå All-in-One PC-en på
Koble den medfølgende AC-adapteren til DC-inngangskontakten på bakpanelet
(
, spenning for stikkontakt 100 VAC-240 VAC) og trykk deretter på strømbryteren
på høyre side (
) for å slå på systemet.
MERK:
For detaljer om hvordan du slår All-in-One PC-en av, se delen
Slå av All-in-One PC-en
under
 
Arbeide med Windows® 8
.
3
2
1
4
MERK:
Inngangsspenning: 100–240 V vekselstrøm (AC)
Kontakten må være nær enheten og lett tilgjengelig.
Sample