ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 25 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 67
Norsk 
25
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Sette opp All-in-One PC
Koble til trådet tastatur og mus
Koble tastaturet og musen til USB-porten på bakpanelet. Du kan også koble tastaturet og
musen til USB-porten på venstre side av panelet hvis tastaturledningen ikke er lang nok.
Koble til det trådløse tastaturet og musen
1.
Sette batteriet i det trådløse tastaturet og
musen.
2.
Koble den trådløse donglen for tastatur og
mus til en USB-port.
3.
Du kan begynne å bruke det trådløse
tastaturet og musen.
TIPS:
Koble det trådløse tastaturet og den trådløse musen til igjen med trådløsdonglen hvis
de mister kontakt.
Unngå å bruke noen av disse enhetene ved siden av andre trådløse
enheter. Plasser musen og tastaturet minst 20 cm unna annen trådløs maskinvare for å
unngå interferens.
Illustrasjonene over er kun for referanse. Faktisk utseende og spesi±kasjoner (trådet eller
trådløs) for tastaturet og musen kan variere fra område til område.
Sample