ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 24 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 67
Norsk 
24
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
6.
Monter All-in-One PC-datamaskinen på
en fast vegg ved å bruke et standard
veggmonteringssett (plate og ramme)
sammen med veggmonteringsskruene.
Følg anvisningene i
installasjonsveiledningen som fulgte med i
pakken med veggmonteringssettet.
5.
Fjern de ±re gummidekslene fra hullene i
bakpanelet.
VIKTIG!
For å oppnå forsvarlig ventilasjon må Alt-i-én-PC-en plasseres minst 6 cm fra veggen.
Veggmonteringssettet bør overholde med VESA-standarder.
Av hensyn til sikkerheten, må du lese nøye gjennom installasjonsveiledningen for
veggmonteringssettet før du monterer All-in-One PC-en til veggen.
Minst to personer må installere eller ³erne All-in-One PC-en på og fra veggen for å unngå
fare for at noe faller ned og knuses. Kvali±sert personell anbefales.
Veggen bør kunne holde minst ±re ganger den kombinerte vekten av All-in-One PC-en
og veggmonteringskomponentene (minst 36 kg). Monteringsstedet bør kunne motstå
jordskjelv og andre støt. Betong- eller murverkvegger anbefales.
5
Sample