ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 23 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 67
Norsk 
23
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Feste til vegg
For å feste ASUS Alt-i-én-PC på veggen trenger du de vedlagte veggmonteringsskruene og et
VESA 100-kompatibelt veggmonteringssett.
1.
Legg Alt-i-én-PC-en med forsiden ned og
skjermen på en ²at og jevn over²ate.
2.
Fjern hengseldekslet.
3.
Fjern de ±re skruene som holder stativet
på plass, og ta vare på dem for fremtidig
installasjon igjen.
Fjern stativet.
4.
Sett hengseldekslet på igjen.
1
2
3
4
Sample