ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 21 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 67
Norsk 
21
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Hodetelefon-kontakt
Stereohodetelefonkontakten (3,5 mm) brukes for å koble systemets lydutgangssignal
til hodetelefoner. Når denne kontakten tas i bruk vil de innebygde høyttalere
automatisk deaktiveres.
Mikrofon-kontakt
Mikrofon-kontakten er designet for å koble mikrofonen som brukes for
videokonferanser, stemmeberetning eller enkle lydopptak.
Optisk stasjon
Den innebygde optiske stasjonen kan kompakte disker (CD), digitale videodisker
(DVD) og/eller Blu-ray-disker (BD), og kan ha opptakbare (R) eller overskrivbare (RW)
muligheter. Se markedsspesi±kasjonene for detaljer om hver modell.
Utløserknapp for optisk stasjon
Den innebygde optiske stasjonen har en utløserknapp for å åpne platesku´en. Du kan
også løse ut platesku´en ved hjelp av mediespilleren eller ved å høyreklikke på ikonet
til den optiske stasjonen i Windows Filutforsker og klikke på Løs ut.
Strømknapp
Trykk på denne knappen for å slå på All-in-One PC-en.
Sample