ASUS ET2020AGKK user manual download (Page 14 of 67)

Languages: Norwegian
Pages:67
Description:User’s Manual for Norwegian Edition
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 67
Norsk 
14
All-in-One PC ET2020-serien
PC ET2020-serien
Bakfra
Veggmonteringshull
Fest de ±re veggmonteringsskruene i disse hullene og fest All-in-One PC-en på en
vegg.
MERK:
Alle modeller i ET2020-serien leveres med veggmonteringsskruer.
Kensington®-låseport
Porten for Kensington® -låsen gjør så datamaskinen kan sikres med bruk av
Kensington® -kompatible sikkerhetsprodukter.
-kompatible sikkerhetsprodukter.
-kompatible sikkerhetsprodukter.
ET2020A-Serien
Sample