ASUS ET2011AGK user manual download (Page 7 of 42)

Languages: Czech
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Czech )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 42
Čeština
7
Série All-in-one PC ET2011
Bezdrátový provozní kanál pro různé domény
S. Amerika
2,412-2,462 GHz
Kanál 01 až 11
Japonsko
2,412-2,484 GHz
Kanál 01 až 14
Evropa ETS±
2,412-2,472 GHz
Kanál 01 až 13
Varování o značce CE
Toto je výrobek třídy B, a v domácím prostředí může tento výrobek způsobit rušení radiových
vln, a v tom případě bude uživatel možná nucen podniknout adekvátní opatření.
Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě LAN/Bluetooth
Dodaná verze tohoto zařízení vyhovuje směrnicím EEC 2004/108/EC „Elektromagnetická
kompatibilita“ a 2006/95/EC „Směrnice pro slaboproudá zařízení“.
Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/Bluetooth
Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a komise ze
dne 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních zařízeních a o vzájemném uznávání jejich
shody.
Sample