ASUS ET2011AGK user manual download (Page 6 of 42)

Languages: Czech
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Czech )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 42
Čeština
6
Série All-in-one PC ET2011
Prohlášení kanadského ministerstva komunikací
Toto digitální zařízení nepřekračuje limity třídy B pro vyzařování rádiového rušení z digitálního
přístroje stanovené vyhláškou o vysokofrekvenčním rušení ministerstva komunikací Kanady.
Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ±CES-003.
Prohlášení o vystavení IC záření pro Kanadu
Toto zařízení vyhovuje limitům pro vystavení ±C vyzařování stanoveným pro neřízené prostředí.
Abyste vyhověli požadavkům pro vystavení ±C radiovým frekvencím, vyhněte se prosím
přímému kontaktu s vysílací anténou během přenosu dat. Koncoví uživatelé musejí dodržovat
speciIcké provozní pokyny, aby vyhověli požadavkům pro vystavení radiovým frekvencím.
Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:
Toto zařízení nesmí způsobovat rušení, a
Toto zařízení musí přijmout veškeré rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit
nežádoucí činnost zařízení.
Prohlášení a bezpečnostní informace Prohlášení o shodě (Direktiva R&TTE
1999/5/EC)
Následující položky byly dokončeny a jsou považovány za relevantní a dostatečné:
Zásadní požadavky jako v [Článku 3]
Požadavky na zdraví a bezpečnost jako v [Článku 3.1a]
Testování na elektrickou bezpečnost podle [EN 60950]
Požadavky na ochranu pro elektromagnetickou kompatibilitu v [Článku 3.1b]
Testování na elektromagnetickou kompatibilitu v [EN 301 489-1] a [EN 301 489-17]
Efektivní využití radiového spektra jako v [Článku 3.2]
Radiové testy podle [EN 300 328-2]
Sample