ASUS ET2011AGK user manual download (Page 41 of 42)

Languages: Czech
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Czech )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 42
Čeština
41
Série All-in-one PC ET2011
Použití USB disku (obnovení USB)
Při poruše oddílu pro obnovení na pevném disku můžete pomocí USB disku obnovit výchozí
tovární nastavení systému nebo obnovit tovární parametry prostředí na celý pevný disk.
1.
Zákaz funkce Boot Booster v nastavení B±OSu.
2.
Připojte USB disk, na který jste zálohovali tovární parametry prostředí.
3.
Stiskněte klávesu <ESC>
při spuštění počítače a objeví se obrazovka
Please select boot
device
(Vyberte zařízení pro spuštění). Volbou USB:XXXXXX spusťte systém z připojeného
USB disku.
4.
Vyberte jazyk a potom klepněte na
Next
(Další).
5.
Vyberte
Restore
(Obnovit) a klepněte na
Next
(Další).
6.
Vyberte úlohu a potom klepněte na
Next
(Další). Možné úlohy:
• Restore the OS to the Default Partition only (Obnovit OS jen na výchozí oddíl)
Tuto volbu vyberte, pokud vám stačí obnova OS do stavu jako při zakoupení. Tato možnost
vymaže všechna data ze systémového oddílu "C" a ponechá oddíl "D" beze změn. Po
klepnutí na
Next
(Další) se zobrazí výchozí systémový oddíl. Klepněte ještě jednou na na
Next
(další).
• Restore the Whole Hard Disk (Obnovit celý pevný disk)
Tuto možnost vyberte, pokud chcete obnovit stav celého
All-in-one PC
jako po zakoupení.
Tato možnost vymaže všechna data z pevného disku, vytvoří nový systémový oddíl "C",
prázdný disk "D" a oddíl pro obnovení.
7.
V závislosti na vybrané možnosti budou vymazána data z oddílu nebo z celého disku.
Klepnutím na
Restore
(Obnovit) spusťte úlohu.
8.
Po úspěšném obnovení restartujte systém klepnutím ma
Reboot
(Restartovat).
Sample