ASUS ET2011AGK user manual download (Page 40 of 42)

Languages: Czech
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Czech )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 42
Čeština
40
Série All-in-one PC ET2011
Využití skrytého oddílu
Obnovení vašeho systému
Obnovení OS na výchozí přednastavený oddíl (obnovení F9)
1.
Zákaz funkce Boot Booster v nastavení B±OSu.
2.
Během startu počítače stiskněte klávesu [F9].
3.
Vyberte položku
Windows setup [EMS Enabled]
(±nstalace Windows s podporou EMS), až
se objeví, a potvrďte stiskem klávesy [Enter].
4.
Vyberte jazyk a potom klepněte na
Next
(Další).
5.
Vyberte
Recover the OS to the Default Partition
(Obnovit OS na výchozí oddíl) a
klepněte na
Next
(Další).
6.
Zobrazí se výchozí přednastavený oddíl. Klepněte na
Next
(další).
7.
Data z vybraného oddílu budou vymazána. Klepnutím na
Recover
(Obnovit) spusťte
obnovu systému.
Během obnovy systému jsou ztracena všechna data vybraného oddílu. Nezapomeňte data
předem zálohovat.
8.
Po úspěšném obnovení restartujte systém klepnutím ma
Reboot
(Restartovat).
Zálohování přednastavených parametrů prostředí na USB disk (zálohování F9)
1.
Opakujte kroky 1–4 v předchozí části.
2.
Vyberte
Backup the Factory Environment to a USB Drive
(Zálohování přednastavených
parametrů prostředí na USB disk) a klepněte na
Next
(Další).
3.
Připojte k PC USB disk a spusťte Zálohování přednastavených parametrů prostředí na USB
disk.
Připojený USB disk musí mít kapacitu vyšší než 15 GB. Skutečně potřebné místo závisí na
modelu vašeho PC.
4.
Vyberte požadovaný USB disk, pokud je k připojeno více USB disků, a klepněte na
Next
(Další).
Pokud na USB disku již existuje oddíl o potřebné velikosti (například oddíl dříve využitý k
zálohování), systém jej automaticky zobrazí a znovu použije k zálohování.
5.
V závislosti na tom, jaká situace nastane v předchozím kroku, mohou být vymazána data z
vybraného USB disku nebo vybraného oddílu. Zálohování spustíte klepnutím na
Backup
(Zálohovat).
Dojde ke ztrátě všech dat na vybraném USB disku nebo vybraném oddílu. Nezapomeňte data
předem zálohovat.
6.
Po úspěšném zálohování továrních parametrů prostředí restartujte systém klepnutím ma
Reboot
(Restartovat).
Sample