ASUS ET2011AGK user manual download (Page 34 of 42)

Languages: Czech
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Czech )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 42
Čeština
34
Série All-in-one PC ET2011
Kon±gurace pevného připojení
Použití statické IP adresy
3.
Klepněte pravým tlačítkem na položku
Připojení k místní síti
a vyberte položku
Vlastnosti
.
2.
Klepněte na
Změnit nastavení adaptéru
v levém modrém podokně.
1.
Klepněte pravým tlačítkem myši na žlutý
výstražný trojúhelník
na hlavním
panelu operačního systému Windows® a
vyberte příkaz
Otevřít Centrum síťový
ch
připojení a sdílení
.
Zkontrolujte, zda jste připojili kabel místní
sítě LAN k počítači All-in-one PC.
Sample