ASUS ET2011AGK user manual download (Page 32 of 42)

Languages: Czech
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Czech )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 42
Čeština
32
Série All-in-one PC ET2011
Kalibrace obrazovky
All-in-one PC je vybaven následujícím softwarovým nástrojem, který umožňuje konIgurovat
přesnost dotykové obrazovky.
Dotyková obrazovka je k dispozici u vybraných modelů.
1.
Na ploše Windows® klepněte na
Start
>
Ovládací panely
>
Hardware a zvuk
>
Nastavení Tablet PC
a klepněte na
Kalibrovat obrazovku pro pero nebo
dotykové ovládání
.
3.
Vzorky kalibrace získáte klepnutím
na křížek pokaždé, když se objeví na
obrazovce.
Klepnutím pravým tlačítkem kdekoli na
obrazovce se vrátíte na minulý kalibrační
bod. Stiskem
Esc
na klávesnici tento
nástroj zavřete. Neměňte orientaci
obrazovky, dokud není dokončen proces
kalibrace.
2.
Na kartě
Zobrazení
klepněte na
Kalibrovat.
Sample