ASUS ET2011AGK user manual download (Page 31 of 42)

Languages: Czech
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Czech )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 42
Čeština
31
Série All-in-one PC ET2011
Připojení napájení systému
Připojte dodaný napájecí adaptér ke zdířce
DC IN
na zadním panelu (
1
2
3
) a potom
zapněte systém stisknutím
vypínače
na předním panelu (
4
).
Vypnutí napájení
Pro uvedení systému do úsporného režimu stiskněte
Vypínač
na předním panelu.
Chcete-li přepnout počítač zpět do operačního systému, znovu stiskněte
vypínač
, klepněte
myší, dotkněte se displeje nebo stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici.
Chcete-li počítač zcela vypnout, postupujte podle běžného postupu vypínání systému
Windows nebo stiskněte a podržte
vypínač
po dobu pěti sekund.
VAROVÁNÍ! NEPرPOJUJTE napájecí kabel střídavého napětí k elektrické zásuvce před
připojením zástrčky stejnosměrného napětí k systému. V opačné případě může dojít k
poškození adaptéru střídavého-stejnosměrného napětí.
HDMI
ANT/CABLE
2
3
1
4
Sample