ASUS ET2011AGK user manual download (Page 3 of 42)

Languages: Czech
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Czech )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 42
Čeština
Obsah
Obsah
.........................................................................................................
3
Poznámky
...............................................................................................................................................
5
Prohlášení pro Federální komunikační komisi
.................................................................
5
Prohlášení kanadského ministerstva komunikací
...........................................................
6
Prohlášení o vystavení ±C záření pro Kanadu
....................................................................
6
Prohlášení a bezpečnostní informace Prohlášení o shodě
(Direktiva R&TTE 1999/5/EC)
...................................................................................................
6
Varování o značce CE
.................................................................................................................
7
Bezdrátový provozní kanál pro různé domény
................................................................
7
Francie - Pásma s omezenou bezdrátovou frekvencí
.....................................................
8
REACH
.............................................................................................................................................
9
Splnění globálních ekologických předpisů a prohlášení
..........................................
10
Služby zpětného odběru
........................................................................................................
10
Bezpečnostní upozornění UL
...............................................................................................
10
Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR
..................................................................
11
Poznámky k této příručce
...............................................................................................................
11
Bezpečnostní zásady
........................................................................................................................
12
±nstalace systému
......................................................................................................................
12
Péče během používání
............................................................................................................
12
Akustický tlak
.............................................................................................................................
13
TV tuner (u vybraných modelů)
...........................................................................................
13
Adaptér
.........................................................................................................................................
13
Ss ventilátor
................................................................................................................................
13
Vítejte
......................................................................................................
14
Obsah krabice
.....................................................................................................................................
14
Seznámení s All-in-one PC
.....................................................................
15
Pohled zepředu
..................................................................................................................................
15
Pohled zezadu
....................................................................................................................................
19
Boční pohled
.......................................................................................................................................
23
Používání dotykového displeje
....................................................................................................
24
Zobrazení dotykového ukazatele
.......................................................................................
24
Čištění dotykové obrazovky
..................................................................................................
25
Sample