ASUS ET2011AGK user manual download (Page 2 of 42)

Languages: Czech
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Czech )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 42
Čeština
Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.
Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena,
přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné podobě a žádným
způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu Irmy. ASUSTeK
COMPUTER, ±NC. (“ASUS”).
Výrobky a názvy společností uvedené véto příručce mohou nebo nemusí být registrovanými ochrannými známkami
nebo autorskými právy jejich příslušných společností a jsou použity pouze pro účely označení. Veškeré ochranné
známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby bylo zajištěno, že obsah této příručky je správný a aktuální. Výrobce nicméně
neručí za přesnost jejího obsahu a vyhrazuje si právo bez předchozího upozornění provádět změny.
CZ6323
Druhá
edice V2
Leden2011
Sample