ASUS ET2011AGK user manual download (Page 8 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 42
Slovensky
8
Séria All-in-one PC ET2011
Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo Francúzsku
Niektoré časti Francúzska majú vyhradené frekvenčné pásma. Najhoršie maximálne oprávnené
výkony vo vnútri sú:
10mW pre celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
100mW pre frekvencie medzi 2446,5 MHz a 2483,5 MHz
Kanály 10 až 13 vrátane pracujú v rozsahu 2446,6 MHz až 2483,5 MHz.
Existuje niekoľko možností pre použitie vonku: Na súkromnom majetku alebo na súkromnom
majetku verejne činných osôb používanie podlieha procedúre predbežného oprávnenia, ktorú
vykonáva Ministerstvo obrany, pričom maximálny oprávnený výkon predstavuje 100mW v
pásme 2446,5–2483,5 MHz. Vonkajšie používanie na verejnom majetku nie je dovolené.
V dolu uvedených oblastiach pre celé pásmo 2,4 GHz:
Maximálny oprávnený výkon vo vnútri predstavuje 100mW
Maximálny oprávnený výkon vonku predstavuje 10mW
Oblasti, v ktorých je dovolené používanie pásma 2400 – 2483,5 MHz s ekvivalentom
vyžiareného izotropného výkonu (EIRP) menej ako 100mW vo vnútri a menej ako 10mW
vonku:
01
Ain
02
Aisne
03
Allier
05
Hautes Alpes
08
Ardennes
09
Ariège
11
Aude
12
Aveyron
16
Charente
24
Dordogne
25
Doubs
26
Drôme
32
Gers
36
Indre
37
Indre et Loire
41
Loir et Cher 45
Loiret
50
Manche
55
Meuse
58
Nièvre
59
Nord
60
Oise
61
Orne
63
Puy du Dôme
64
Pyrénées Atlantique
66
Pyrénées Orientales 67
Bas Rhin
68
Haut Rhin
70
Haute Saône
71
Saône et Loire
75
Paris
82
Tarn et Garonne
84
Vaucluse
88
Vosges
89
Yonne
90
Territoire de Belfort
94
Val de Marne
Táto požiadavka sa pravdepodobne časom zmení, čo vám umožní používať svoju kartu pre
bezdrôtovú LAN vo väčšom počte oblastí Francúzska. Najnovšie informácie nájdete na stránke
ARET na adrese (www.art-telecom.fr).
Vaša WLAN karta vyžaruje menej ako 100mW, avšak viac ako 10mW.
Sample