ASUS ET2011AGK user manual download (Page 41 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 42
Slovensky
41
Séria All-in-one PC ET2011
Používanie USB kľúča (Obnova z USB kľúča)
Keď vo vašom systéme zlyhal Recovery Partition, systém obnovte na celom pevnom disku na
štandardné nastavenie delenia z výroby alebo štandardne nastavené údaje prostredia z výroby
pomocou USB kľúča.
1.
V nastavení BIOS vypnite
Boot Booster
.
2.
Pripojte USB kľúč, na ktorý ste zálohovali štandardne nastavené údaje prostredia z výroby.
3.
Počas štartovania stlačte tlačidlo <ESC> a zobrazí sa obrazovka
Please select boot device
(Vyberte pamäťové médium pre štart PC)
. Pre zavádzanie z pripojeného USB kľúča
vyberte USB:XXXXXX.
4.
Vyberte jazyk a stlačte tlačidlo
Next (Ďalej)
.
5.
Vyberte možnosť
Restore (Obnoviť)
a kliknite na tlačidlo
Next (Ďalej)
.
6.
Vyberte úlohu a kliknite na tlačidlo
Next (Ďalej)
. Možnosti úlohy:
• Operačný systém obnovte len na štandardne nastavené delenie z výroby
Túto možnosť vyberte, ak chcete jednoducho obnoviť operačný systém na štandardne
nastavené delenie z výroby. Pri tejto možnosti sa vymažú všetky údaje v systémovom
segmente na disku "C" a na disku "D" zostane segment nezmenený. Keď kliknete na tlačidlo
Next (Ďalej)
, zobrazí sa štandardne nastavené delenie z výroby. Znovu kliknite na tlačidlo
Next (Ďalej)
.
• Obnovenie celého pevného disku
Túto možnosť vyberte, ak chcete obnoviť svoj
All-in-one
PC na štandardne nastavený stav z
výroby. Pri tejto možnosti sa vymažú všetky údaje z vášho pevného disku a vytvorí sa nový
systémový segment ako disk "C", prázdny segment ako disk "D" a Recovery Partition.
7.
Údaje v štandardne nastavenom delení z výroby alebo na pevnom disku sa vymažú v
závislosti od možnosti, ktorú ste predchádzajúcom kroku vybrali.
Kliknutím na tlačidlo
Restore (Obnoviť)
spustite úlohu.
8.
Systém reštartujte po úspešne vykonanom obnovení kliknutím na tlačidlo
Reboot
(Reštart)
.
Sample