ASUS ET2011AGK user manual download (Page 4 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 42
Slovensky
Umiestnenie All-in-one PC
.....................................................................
26
Umiestnenie na pracovnej ploche
..............................................................................................
26
Montáž na stenu (iba pre modely s možnosťou montáže na stenu)
..............................
26
Inštalácia All-in-one PC
..........................................................................
30
Pripojenie káblovej klávesnice a myši
........................................................................................
30
Pripojenie bezdrôtovej klávesnice a myši
.................................................................................
30
Zapnutie systému
..............................................................................................................................
31
Vypnutie
................................................................................................................................................
31
Kalibrácia obrazovky
........................................................................................................................
32
Kon±gurácia bezdrôtového pripojenia
.....................................................................................
33
Kon±gurácia káblového pripojenia
.............................................................................................
34
Používanie statickej IP
.............................................................................................................
34
Používanie dynamickej IP (PPPoE)
.....................................................................................
36
Kon±gurácia audio výstupu
...........................................................................................................
39
Kon±gurácie reproduktorov
.................................................................................................
39
Pripojenie reproduktorov
......................................................................................................
39
Obnova systému
.....................................................................................
40
Používanie skrytého segmentu
....................................................................................................
40
Obnovovanie operačného systému na štandardne nastavené rozdelenie z
výroby (F9 Recovery (Obnova))
..........................................................................................
40
Zálohovanie štandardne nastavených údajov prostredia z výroby na USB
kľúč (F9 Backup (Zálohovanie)
.............................................................................................
40
Používanie USB kľúča (Obnova z USB kľúča)
...........................................................................
41
Sample