ASUS ET2011AGK user manual download (Page 39 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 42
Slovensky
39
Séria All-in-one PC ET2011
Kon±gurácia audio výstupu
All-in-one PC podporuje rôzne typy audio kon±gurácií. Nastavte svoj systém pre používanie
stereo reproduktorov alebo pre používanie systému reproduktorov viackanálového zvuku.
Kon±gurácie reproduktorov
Systém môžete nastaviť s nasledujúcimi kon±guráciami reproduktorov:
Stereo zostava reproduktorov predstavuje ľavo-pravý dvojkanálový systém reproduktorov.
Systém reproduktorov s viackanálovým zvukom obsahuje ľavý - pravý predný a ľavý - pravý
zadný (preistorový) kanál.
Pripojenie reproduktorov
V dolu uvedenej tabuľke nájdete audio konektory na zadnom paneli a ich funkcie.
Pre pripojenie reproduktorov a slúchadiel
Audio konektor
Popis
Pripája sa k stereo reproduktorom alebo slúchadlám.
Názov
Reproduktorový systém
2 kanále (stereo)
Ľavý reproduktor a pravý reproduktor.
Audio konektor
Slúchadlá/2 kanály
Zvukový výstup
Vstup pre mikrofón
Sample