ASUS ET2011AGK user manual download (Page 38 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 42
Slovensky
38
Séria All-in-one PC ET2011
8.
Kliknite na ikonu siete na paneli úloh a
kliknite na pripojenie, ktoré ste práve
vytvorili.
9.
Zadajte svoje užívateľské meno a heslo.
Kliknite na
Pripojiť,
čím sa pripojíte k
internetu.
Sample