ASUS ET2011AGK user manual download (Page 37 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 42
Slovensky
37
Séria All-in-one PC ET2011
5.
Zvoľte
Široké pásmo (PPPoE)
a kliknite
na
Ďalej
.
6.
Zadajte svoje Používateľské meno, Heslo a
názov pre Pripojenie. Kliknite na
Pripojiť
.
7.
Kliknutím na
Zatvoriť
kon±guráciu
dokončíte.
Sample