ASUS ET2011AGK user manual download (Page 36 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 42
Slovensky
36
Séria All-in-one PC ET2011
Používanie dynamickej IP (PPPoE)
1.
Zopakujte kroky 1 - 4 z predchádzajúcej časti.
2.
Zvoľte
Obtain an IP address
automatically (Obtain an Získať IP
adresu automaticky)
a kliknite na
OK
.
(Pokiaľ používate PPPoE pokračujte nasledujúcimi krokmi)
3.
Vráťte sa do
Centrum sietí
a následne
kliknite na
Nastaviť nové pripojenie
alebo sieť
.
4.
Zvoľte
Pripojiť sa na internet
a kliknite na
Ďalej
.
Sample