ASUS ET2011AGK user manual download (Page 35 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 42
Slovensky
35
Séria All-in-one PC ET2011
4.
Zvýraznite
Internetový protokol Version
4(TCP/IPv4)
a kliknite na
Vlastnosti
.
7.
V prípade potreby zadajte adresu pre
Preferovaný DNS server
.
8.
Po zadaní všetkých patričných hodnôt
kliknite na
OK
a dokončite kon±guráciu.
5.
Zvoľte
Používať nasledujúcu IP adresu
.
6.
Zadajte svoju
IP adresa
,
Subnet mask
a
Predvolená brána
.
Sample